-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W dniu 22 lipca na zamek Lipowiec wyruszyła druga tura piechurów. Idąc pieszo podziwialiśmy krajobrazy, podejmowaliśmy tematy przyrodnicze. Bez przeszkód dotarliśmy na zamek skąd rozpoczęliśmy dalszą wędrówkę do Babic na lody. Po degustacji lodów wyruszyliśmy deptakiem do karczmy, korzystając po drodze z zewnętrznej siłowni. W karczmie mieszkańcy wybrali sobie ulubione potrawy. Wszyscy uczestnicy wycieczki wykazali się dobrą kondycją fizyczną. Busem wróciliśmy do PDPSu z uśmiechem na twarzach.