-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

11 października 2018 roku, 7 osób z Naszego Domu pojechało na wycieczkę do Zakopanego. Już po drodze w Chabówce na Obidowej zatrzymali się w kościółku pw. Św. Krzyża wybudowanym w 1757 roku. Następnie odwiedzili w Zakopanym kościół pw. Świętej Rodziny przy Krupówkach, pomodlili się i podziwiali piękną polichromię przedstawiającą 8 błogosławieństw oraz ołtarz wykonany przez Kazimierza Wakulskiego. Zwiedzili też Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, jedno z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce, którego budynek zaprojektowali Stanisław Witkiewicz i Franciszek Mączyński, obejrzeli okazy fauny tatrzańskiej. Potem cała grupa poszła na kawę i lody oraz na pyszny obiad. Po kupieniu drobnych pamiątek i spacerze po Krupówkach wrócili z powrotem do Płazy bardzo zadowoleni.