-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Dnia 13.08.2018 r. odbyła się piesza wycieczka do Wygiełzowa na Zamek Lipowiec. Trasa jak co roku była dostosowana do możliwości mieszkańców. Na terenie Podzamcza aktywnie spędziliśmy czas, zwiedzaliśmy też ruiny Zamku. A przed drogą powrotną zatrzymaliśmy się w restauracji gdzie każdy mógł zamówić sobie coś pysznego :)
Szczęśliwie wróciliśmy do Domu mimo iż słoneczko mocno przypiekało. Fizjoterapeuci Marta i Mateusz wszystkim uczestnikom gratulują dobrej kondycji fizycznej !!!