-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

W dniu 1 marca mieszkańcy naszego Domu zostali zaproszeni do Biblioteki w Płazie, na spotkanie z Panem Jackiem Bańkowskim – autorem książki "Legendy i straszne opowieści z Płazy i okolic". Z dużym zainteresowaniem wysłuchali kilkunastu ciekawych legend m. in. Legenda o budowie Kościoła w Płazie, kłosie zboża, stokrotkach, ziarnku grochu, wilczym dole, i wielu innych. Autor opowiedział również przykre historie, dotyczące tego terenu, a mianowicie: o katastrofie autobusu, o tragedii powojennej z udziałem chłopców itd. Dziękujemy bardzo za zaproszenie i umożliwienie naszym mieszkańcom spotkania z Panem Jackiem Bańkowskim. Było ona dla nas zaskakującym przeżyciem.