-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Czas Świąt Bożego Narodzenia to czas radości, otwierania się na innych ludzi i dzielenia się wszystkim , co najcenniejsze. Przygotowane przez naszych mieszkańców Jasełka przedstawiliśmy społeczności Domu, mieszkańcom Płazy i przyjaciołom, którzy są z nami blisko od wielu lat. Podczas trzech spotkań Jasełkowych podarowaliśmy sobie wzajemnie czas i serce, czego nigdy nie za wiele. Miłe chwile wspólnego świętowania zatrzymaliśmy na zdjęciach w naszej galerii… Zapraszamy