-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Za nami Zabawa Andrzejkowa. Tym razem wszyscy chętni zostali powitani w gościnnych progach budynku „C'. Dobre wróżki i cyganka przygotowały tradycyjne wróżby dla ciekawych swojej przyszłości. Analizowanie zawiłych kolei losu i przewidywanie przyszłości służyło wyciąganie kart, wybieranie kubeczków z wróżbami, lanie wosku i rzucanie grosikami do miseczki. Mieszkańcy ustawiali się w kolejce do wróżki Kasi i Małgosi oraz cyganki Teresy. Co ważne, wróżby były chyba optymistyczne, bo uśmiech nie znikał z twarzy wróżących. W przerwach można było potańczyć przy energetycznej muzyce. A jak wyglądała zabawa, można zobaczyć na załączonych zdjęciach