-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

24 października 3 mieszkańców naszego Domu udało się na turniej szachowy do Wadowic do tamtejszego Domu Pomocy Społecznej. Na miejscu zameldowaliśmy się kilka minut po dziewiątej, gdzie po przywitaniu i słodkim poczęstunku nastąpiło oficjalne rozpoczęcie turnieju przez starostę Wadowic. Zawodnicy naszego domu po zaciętych pojedynkach zajęli kolejno 9, 14 i 15 miejsce w 20 osobowej stawce, co oznaczało poprawę wyniku z przed roku! Po wręczeniu pamiątkowych dyplomów, medali oraz upominków udaliśmy się w podróż powrotną do naszego ośrodka w Płazie.