-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Czy będzie kolejna edycja Domku Artystów Wszelakich? Za nami X Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w czerwcu tego roku i jeszcze wywołuje w nas żywe wspomnienia. Mamy nadzieję, że tak samo miło wspominają odbytą imprezę nasi wspaniali uczestnicy i wyjątkowi goście, m.in. w osobach Pana Stanisława Kmiecika – artysty malarza i jego uroczej żony Pani Moniki. Właśnie w październiku czas podjąć decyzję, czy będzie XI Domek Artystów Wszelakich. Mamy nadzieję, że i tym razem niezawodni nasi współorganizatorzy podzielają nasz entuzjazm i niebawem zaczniemy przygotowania do kolejnego festiwalu. A tymczasem trochę wspomnień z X Domku …. relacja jaka ukazała się na portalu www.niepelnosprawni.pl