-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Mieszkańcy naszego Domu po raz wtóry udali się na imprezę sportową organizowaną przez Dom Pomocy Społecznej z ulicy Kluzeka w Krakowie. Tym razem nasz mieszkańcy zmagali się w ramach „Olimpiady Ogrodowej”.
Pogoda w tym roku ma to do siebie, że lubi płatać figle, a więc „Olimpiada Ogrodowa” odbyła się … Wewnątrz budynku. Zmiana miejsca rozegrania zawodów jednak nie obiła się na formie zawodników z Płazy. Nasi Mieszkańcy poradzili sobie świetnie zwłaszcza w konkurencji „Zdobywanie zamku”, kiedy to konkurencję zostawiliśmy daleko w tyle. W innych zaś grach zręcznościowych okazaliśmy się tylko odrobinę gorsi od rywali.