-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

W związku ze stabilną sytuacją na naszym terenie związaną z epidemią koronowirusa  oraz wysokim stopniem realizacji szczepień w naszej placówce, informujemy iż wznawiamy urlopowanie naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne wraz z udzieleniem szczegółowych informacji:
Od 7 czerwca 2021 r.    tel. 788 665 332,  609 888 631
Urlopowanie od dnia 15 czerwca 2021r.

Wznowienie odwiedzin mieszkańców PDPS w Płazie

W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa informujemy, iż wznawiamy odwiedziny naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne: od 1 maja 2021 r.    tel. 788 665 332609 888 631

Odwiedziny: od 4 maja 2021 r.


•    Dla mieszkańców mogących się poruszać, odwiedziny będą mogły odbywać się w:

- poniedziałki w godzinach od 7:00 do 16:00,

- wtorek - piątek w godzinach 7:00 do 15:00


•    Dla mieszkańców leżących  kontakt z najbliższymi zapewniony będzie na dotychczasowych warunkach tj. poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym lub pracownikiem zespołu opiekuńczo - terapeutycznego oraz poprzez skype. W szczególnych sytuacjach będzie możliwy kontakt osobisty gdzie osoba odwiedzającą będzie stosowała się do reżimu sanitarnego, zabezpieczona w środki ochrony osobistej tj. maseczka.
•    W celu zapewnienia środków bezpieczeństwa sanitarnego odwiedzającym zapewnimy płyn do dezynfekcji rąk, po każdorazowych odwiedzinach pomieszczenie zostanie poddane dezynfekcji i naświetlaniu lampą bakteriobójczą/wirusobójczą. Stosowanie środków do dezynfekcji oraz lampy bakteriobójczej/wirusobójczej będzie zgodnie z zaleceniami producentów. Wyposażenie pokoju gościnnego ograniczone zostanie do minimum tj. stół, krzesła z powierzchnią nadająca się do dezynfekcji.
•    Osoby deklarujące odwiedziny zobowiązane będą do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty i zabezpieczenia się w maseczki ochronne.

Przed wejściem na teren Domu z odwiedzającym zostanie przeprowadzona rozmowa przez pracownika do tego upoważnionego. Podczas rozmowy  zostaną zebrane dane zgodnie z załącznikiem nr 1 - oświadczenie/ankieta o stanie zdrowia osoby odwiedzającej mieszkańca PDPS w Płazie oraz zostanie dokonany pomiar temperatury. Osoba odwiedzająca będzie zobligowana do potwierdzenia pisemnego podanych informacji.

Numer telefonu  kontaktu w celu ustalenia terminu odwiedzin:
788 665 332
609 888 631
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

 

UWAGA

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.


W piękny wrześniowy dzień grupa mieszkańców wraz z opiekunami udała się do Inwałdu by zwiedzić Park Miniatur i Warownię. Po wzmocnieniu się pyszną kawą rozpoczęliśmy zwiedzanie licznych obiektów polskich i światowych w miniaturze o wspaniałej architekturze . Były to, między innymi budowle pałaców, kościołów,Wieża Eifla, Tadżi Mahal, Łuk Triumfalny oraz wiele innych wspaniałych zabytków . Mieszkańcy przygotowali informacje o poszczególnych budowlach, które przekazali pozostałym uczestnikom wycieczki. Zwiedzanie Parku Miniatur zajęło nam dwie godziny, nadszedł czas na odpoczynek i posilenie się kiełbaskami, frytkami, tym na co kto miał ochotę, Kolejny punkt programu to zwiedzanie warowni, tuż po przejściu bramy znaleźliśmy się epoce średniowiecza. Na wstępie łucznik zaproponował nam naukę strzelania z łuku, egzamin zdaliśmy na piątkę. Pewnie więc wkroczyliśmy w krainę smoków, największy smok a właściwie smoczyca Bożena okazała się bardzo sympatyczna- przywitała nas piosenką, w rytm której tańczyliśmy. Zwiedziliśmy chatę tkacza, powroźnika i kowala – ucząc się ich fachu.
Następnie wewnątrz sali zamkowej uczestniczyliśmy w bitwie o zamek w scenerii licznych zbroi, rycerzy oraz efektów świetlnych, dźwiękowych i dymnych. Sala tortur, pokój damy, zbrojownia to kolejne pomieszczenia, które wzbudziły zainteresowania mieszkańców. Chwila odpoczynku, posiłek i zmęczeni, pełni wreażeń wróciliśmy do Domu.