-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Miło nam poinformować, że zostaliśmy zaproszeni do udziału w projekcie realizowanym przez Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec pt. „Tradycja na wyciągnięcie ręki”. W dniu 3 sierpnia 2017 roku 15-osobowa grupa naszych mieszkańców aktywnie uczestniczących w zajęciach wyjechała do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, by poznać tradycje kulturowe regionu.
Zadanie realizowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  z programu: Kultura Dostępna polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz dzieci i młodzieży z ośrodków szkolnych dla niepełnosprawnych.
Zamierzeniem projektu jest upowszechnianie zwyczajów i obrzędów Krakowiaków poprzez zajęcia warsztatowe skierowane do osób mających z różnych powodów utrudniony dostęp do kultury. Warsztaty mają na celu ukazanie bogactwa obrzędów związanych z regionem, jak również zapoznać ze zbiorami Muzeum w Wygiełzowie, a równocześnie w przystępny i bezpośredni sposób przynieść ludziom radość ze spotkania, zwalczającego rutynę dnia codziennego. Efektem podjętych działań będzie rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz emocjonalnej, pogłębienie wiadomości o regionie, możliwość poszukiwania własnej tożsamości.
Warsztaty mają na celu propagowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowiaków Zachodnich.

tradycja