-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

7 lipca jak co roku grupa mieszkańców wraz z personelem wybrała się na wycieczkę pieszą do Wygiełzowa na Zamek Lipowiec. Trasę z PDPS na Zamek pokonaliśmy pieszo. Po dotarciu na miejsce odbył się piknik, zwiedzanie zamku oraz zabawy z ringo i piłką. W dalszej części wycieczki wyruszyliśmy pieszo z Zamku do restauracji "Podzamcze", gdzie zafundowaliśmy sobie pyszne przekąski. Ostatnim etapem naszej wyprawy był powrót busem zakładowym do PDPS. Wszyscy uczestnicy wycieczki bez problemu pokonali wyznaczoną trasę z uśmiechem na twarzach.