-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Dnia 07.07.2017 r. w DPS w Zatorze odbyły się zawody Boccia. Jest to dyscyplina w której drużyna naszego Domu osiąga bardzo dobre wyniki, dlatego nie mogło nas tam zabraknąć. W wyniku losowania rozgrywaliśmy mecze w grupie „B„ i zajęliśmy I miejsce. Taki wynik pozwolił nam wejsć do półfinału. Niestety z przyczyn technicznych musieliśmy wracać i walkowerem oddaliśmy miejsce na podium. Zawodnicy wrócili do Domu zadowoleni i dumni z zajęcia I miejsca w rozgrywkach w grupie. Każdy otrzymał medal za uczestnictwo, dyplom i nagrody rzeczowe.