-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A


2 dzień VI Festiwalu Osób Niepełnosprawnych Domek Artystów Wszelakich

„… Sztuka  nie jest dla wybranych
sztuka jest dla chętnych …”
Jakub Byrczek

W dniu 20 czerwca 2013 w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie odbył się 2 dzień VI Festiwalu Osób Niepełnosprawnych Domek Artystów Wszelakich.
W finałowym koncercie, na scenie teatralnej swoje talenty prezentowały wyróżnione grupy artystyczne: Domów Pomocy Społecznej z województwa małopolskiego, Środowiskowych Domów Samopomocy, Dziennych Domów Pomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego oraz z Szkoły Podstawowej z Trzebini. Podczas występów nie brakowało atrakcji. Cześć konkursowa wypełniona była do granic bogatymi programami artystycznymi. Nietuzinkowe aranżacje, oprawa audiowizualna, zaangażowanie połączone z pasją uczestników stanowiły o estradowym sukcesie indywidualnym jak i grupowym wykonawców. Rozstrzygniecie konkursu nie było łatwe. Wszyscy okazali się zwycięzcami w swoich kategoriach: taniec, wokal, inscenizacja za co otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe Miasta Chrzanów.

Niespodzianką  dnia był występ wokalny przygotowany przez Studio Piosenki „Bellcanto”, „Pod tytułem” działające przy MOKSiR w Chrzanowie ,oraz Studio Piosenki „Regtime”  działające przy PMDK w Trzebini prowadzone przez Małgorzatę Liszkę i Jerzego Zieglera.
W holu Domu Kultury wystawione zostały prace twórcze osób niepełnosprawnych tj. malowanie na szkle, wikliniarstwo, decoupage, lalkarstwo, biżuteria i filcowanie - budzące duże zainteresowanie i podziw. Zorganizowano również pyszny  poczęstunek dla uczestników części konkursowej oraz wszystkich przybyłych gości.
VI Festiwal Osób Niepełnosprawnych przeszedł do historii.
Organizatorzy - Dom Pomocy Społecznej w Płazie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie  zapewniają, że za rok znów się spotkamy, aby podziwiać sztukę powstałą z „chęci”. Dziękujemy.