-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

INFORMACJA DPS
Dom Pomocy Społecznej w Płazie ma przyjemność poinformować, iż w dniu 28 marca br. decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego została przyznana dotacja w wysokości 50 000 zł na realizację zadania pn. „Płaza, XVIII- wieczny Pałac Starzeńskich: renowacja elewacji (kontynuacja) dawnego Pałacu Starzeńskich, obecnie Domu Pomocy Społecznej”.
W związku z powyższym planuje się rozpoczęcie kolejnego etapu prac związanych z remontem konserwatorskim elewacji Pałacu Starzeńskich w Płazie. W ramach dysponowanych środków w bieżącym roku zostanie wykonana elewacja wschodnia i zachodnia.